Integritetsskyddspolicy – GDPR

Denna policy rör dig som är gäst, medlem eller samarbetspartners till Smörtaxen AB. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. GDPR- (General Data Protection Regulation) lagstiftningen ska försäkra att vi använder din persondata på rätt sätt och att dina uppgifter är säkra hos oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ansvarig för personuppgifter

Smörtaxen AB (559240-2860) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via ekonomi@smortaxen.se

Personuppgifter som samlas in 

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du bokar bord, blir medlem, gör en fakturabetalning, besöker vår hemsida eller deltar på våra event. 

Exempel på personuppgifter som vi samlar in är namn, e-mail, telefonnummer, adress (endast vid fakturabetalning och registrering av medlemskap) och IP-adress.  

Hur vi använder personuppgifterna Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant information och för att erbjuda en ökad upplevelse. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. 

Ändamålen vi använder dina personuppgifter är:

1. Marknadsföring

Tiill exempel genom nyhetsbrev och inbjudningar. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att kontakta oss på ekonom@smortaxen.se  Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick irespektive kanal. Med stöd av intresseavvägning kan vi också komma att använda direktmarknadsföring de tillfällen då vi har ett berättigat intresse av detta.

2. Bokningar

När du bokar bord på Smörtaxen kommer vi att lagra dina uppgifter, detta krävs för att fullfölja bokningen.

3. Betalningar

För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e- postadress, telefonnummer, belopp och beställningsunderlag.

4.  Medlemskap 

Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse av att administrera ditt medlemskap och för att skicka ut inbjudningar och information som ditt medlemskap innefattar. 

5. Genomföra och hantera ditt deltagande i event

Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

6. Utveckling 

Ta fram statistik över bokningar, webbplatsanvändning samt skicka ut enkätundersökningar i syfte att förbättra våra tjänster och utveckla vår produkt.

Delning av personuppgifter 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Lagring av personuppgifter

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan bl.a. radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på ekonomi@smortaxen.se  

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Kontakta oss

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post ekonomi@smortaxen.se